Kalendrar

Kollar

Försök

Naturens kalender – Om oss

Naturens kalender drivs av Svenska fenologinätverket, som är ett nätverk med flera universitet, myndigheter och föreningar. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, är nätverkets huvudman.

Huvuduppgiften för Naturens kalender är att samla in observationer av vårtecken, hösttecken och annat i naturens kalender. Gillar du att följa med i årstiderna är du varmt välkommen att delta. Vårt mål är att vara ett landsomfattande nätverk och därför vill vi gärna att du rapporterar in vad som händer i naturen i dina trakter.

Långsiktig miljöövervakning, kampanjer och massexperiment

Vi samlar in data om naturens kalender på tre olika sätt. Dels bedriver vi långsiktig miljöövervakning i form av ”kalendrar”, dels genomför vi korta ”kollar” där vi tar en ögonblicksbild av naturens kalender i landet. Slutligen organiserar vi varje år större "försök" tillsammans med skolelever.

Kalendrar

Den långsiktiga miljöövervakningen genomförs av frivilliga och professionella så kallade fenologiväktare i Växtkalendern och Fågelkalendern. Du är varmt välkommen att bli fenologiväktare!
Naturens kalender omfattade till en början bara växtobservationer. Nu är vi dock inne i en fas när verksamheten växer och vi lägger till delverksamheter som är inriktade på olika organismgrupper (Fågelkalendern, Växtkalendern, ...). Målsättningen är att dessa tillsammans ska ge en intressant och användbar databas över hur olika arters fenologi och deras samspel utvecklas.

Kollar

Under Valborgshelgen genomför vi Vårkollen, en 2-dagars kampanj där vi med hjälp av tusentals observationer från hela landet skaffar oss en "ögonblicksbild" av hur långt våren kommit.

Försök

Vi vill också uppmuntra elever att vara ute i naturen året runt och delta i riktig forskning om klimatförändringens effekter. I Höstförsöket, som genomförts årligen sedan 2013, har tusentals skolelever deltagit och skickat in data om höstlövsfärgernas utveckling.

Motiv och syfte

Förändringar i naturens kalender är den tydligaste biologiska effekten av en klimatförändring. Vårtecknen kommer tidigare, men vi är mer osäkra på hur hösten förändras. Växtsäsongens start, slut, längd och andra händelser i naturens kalender är kopplade till grundläggande egenskaper hos ekosystemen. Exempelvis påverkas utbytet av koldioxid och vattenånga mellan atmosfären och naturen om tidpunkten för lövsprickning och höstlövfärger ändras. Vi undrar också hur samspelet mellan olika samspelande arter, t.ex. växterna och deras pollinatörer, påverkas om naturens kalender ändras. En förändring av naturens kalender får också effekt för landets alla pollenallergiker eftersom både tidpunkten och längden på pollenperioden ändras.

Målet med Naturens kalender är att samla in data om allt från första vårtecken till sista hösttecken, så att vi kan erbjuda en landsomfattande databas till alla intresserade. På så sätt hoppas vi underlätta forskning, miljömålsarbete och information och göra oss bättre rustade att möta klimatförändringens effekter. Data från Naturens kalender används exempelvis till uppföljningen av de svenska miljömålen genom miljömålsindikatorn ”Växternas växtsäsong”. Du kan bidra till detta genom att bli fenologiväktare och rapportera in dina observationer av naturens kalender!

Ola Langvall
SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
Svenska fenologinätverket
info@naturenskalender.se
0472-263180

Bli fenologiväktare!

Du är välkommen att bli fenologiväktare. Poängen är att du gör dina observationer på samma sätt som andra fenologiväktare. Då får dina observationer ett extra stort värde.

Läs mer...