Vad gör en fenologiväktare?

Fenologiväktare observerar vårtecken, hösttecken och annat i naturens kalender och rapporterar in sina observationer på naturenskalender.se. Det är relativt enkla observationer som ska göras. Det som gör fenologiväktares rapporter mer värdefulla är att alla fenologiväktare gör sina observationer på samma sätt. Om du vill vara fenologiväktare måste du alltså lova att efter bästa förmåga göra observationerna enligt de instruktioner du får.

Ladda ner vår informationsfolder och läs mer om varför vi samlar in observationer av naturens kalender på ett organiserat sätt.

Alla fenologiväktare gör på samma sätt!
För att dina observationer av naturens kalender ska vara jämförbara med observationer som är gjorda på andra platser, andra år och av andra krävs det att du gör på samma sätt som andra fenologiväktare. Alla fenologiväktare ska göra observationer i enlighet med våra gemensamma instruktioner.

  1. Ladda hem fenologimanualen, som beskriver hur du ska göra dina observationer för att följa vår gemensamma standard.
  2. Ladda hem webb-instruktionen, som beskriver hur du rapporterar på naturenskalender.se. Rapportera gärna med hjälp av vår smartmobil-app: Naturens kalender för iPhone eller Naturens kalender för Android.

Sammanfattningsvis
säger fenologimanualen att
  1. Du ska göra observationer av våra prioriterade arter och faser. Se artlistan i fenologimanualen. Självklart behöver du bara observera de arter du har bekvämt tillgängliga där du gör dina observationer.
  2. Du ska kunna ange när en fas startar med 3-4 dagars noggrannhet. Det betyder alltså att när något är på gång att starta (blomning, lövsprickning etc.) måste du göra observationer 2 gånger per vecka för att med denna noggrannhet kunna veta vilket datum det började.
  3. Du ska göra observationerna av vildväxande individer och på platser som kan anses naturliga för växten.
  4. Du ska komma ihåg vilka individer du observerar, så att du gör observationer av samma om du återkommer ett annat år.
  5. Vi ser gärna att du rapporterar in så snart som möjligt efter att du gjort observationen. Det hjälper andra att se vad som är på gång.

Hur blir jag registrerad som fenologiväktare?
Följer du fenologimanualen kan du alltså bli en av våra registrerade fenologiväktare, men du måste skicka in din intresseanmälan till oss via denna länk .

Följ naturens kalender! ... och tveka inte att ringa eller maila mig om du har frågor.

Kjell Bolmgren
SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
Samordnare för Svenska fenologinätverket
kjell.bolmgren@slu.se
0730-670365