Välkommen till Höstförsöket!

På grund av tillfällig resursbrist, har vi inte kunnat köra Höstförsöket 2019. Vi beklagar att det kan drabba undervisningen, om du har planerat in detta i höst.

Vill du ändå använda Höstförsöket i undervisningen, kan du titta i högerkolumnen, där alla instruktioner, blanketter och lektiionstips finns. Det enda du inte kan göra är att rapportera in era observationer. Glöm bara inte att kolla så att de tilltänkta träden som ni observerar inte uppvisar missfärgningar eller förtida lövfällning p.g.a. torka, insekts- eller svampangrepp!

Hör av dig om du har några frågor!

Du når oss snabbast via e-post, men vi finns också på Facebook, i gruppen Naturens kalender i skolan.

Ola Langvall
SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
Svenska fenologinätverket
hostforsoket@naturenskalender.se
0472-263180

Anmälan stängd

Vi tar inte emot några anmälningar i år, eftersom vi inte gör någon central datainsamling p.g.a. torkan.