Välkommen till Höstförsöket 2018!

OBS! Årets höstförsök är inställt, då torkan och kraftiga insektsangrepp på många lövträd gör att dessa kan ha fått "höstfärger" eller t.o.m. har fällt många av sina löv i förtid. Vi beklagar att det kan drabba undervisningen, om du har planerat in detta i höst. Men vi som forskar på detta kan inte vara säkra att de observationer som görs i höst har med den vanliga vinterförberedelserna att göra, så då är det bättre att avstå från datainsamlingen.

Vill du ändå använda Höstförsöket i undervisningen, kan du titta i högerkolumnen, där alla instruktioner, blanketter och lektiionstips finns. Det enda du inte kan göra är att rapportera in era observationer. Glöm bara inte att kolla så att de tilltänkta träden som ni observerar inte uppvisar missfärgningar eller förtida lövfällning p.g.a. torkan!

Hör av dig om du har några frågor!

Du når oss snabbast via e-post, men vi finns också på Facebook, i gruppen Naturens kalender i skolan.

Ola Langvall
SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
Svenska fenologinätverket
hostforsoket@naturenskalender.se
0472-263180

Anmälan stängd

Vi tar inte emot några anmälningar i år, eftersom vi inte gör någon central datainsamling p.g.a. torkan.