Följ naturens kalender!

Vi samlar in observationer av allt från vårtecken till hösttecken på ett organiserat sätt. Frivilliga och professionella observatörer samverkar med forskare och myndigheter och bidrar till uppföljningen av de svenska miljömålen. Läs mer om oss på www.naturenskalender.se

Vi organiserar ett nätverk av frivilliga och professionella observatörer, så kallade fenologiväktare, för Bikalendern, Fågelkalendern och Växtkalendern. Läs mer om vad det innebär att vara fenologiväktare.

Ladda ner smartphone-appar:

   - Naturens kalender för Android

   - Naturens kalender för iPhone

   - Fågelkalendern för Android

Bidra med dina vårtecken och hösttecken!

Rapportera in dina observationer via Naturens kalender eller apparna, så hjälper du forskning om och miljöövervakning av klimatförändringens effekter.
Du som är biodlare är välkommen att delta i Bikalendern, ett särskilt projekt om hur klimatförändringen påverkar biodlingen.

   - Informationsbroschyr om Bikalendern

   - Informationsblad om Fågelkalendern

   - Informationsbroschyr om Växtkalendern

Bli fenologiväktare!

Fenologiväktare följer en gemensam instruktion. Därför blir deras observationer mer värdefulla. Läs mer om vad det innebär att vara fenologiväktare.

Anmäl ditt intresse att bli fenologiväktare för

   - Växtkalendern

   - Bikalendern

   - Fågelkalendern

Om oss

Svenska fenologinätverket (SWE-NPN) är ett samarbete mellan universitet, miljöövervakande myndigheter och föreningar. Tillsammans med ett stort antal frivilliga fenologiväktare deltar flera forskningsstationer, botaniska trädgårdar och naturum i observatörsnätverket. Sveriges lantbruksuniversitet är huvudman. Läs mer om oss på www.naturenskalender.se

Ola Langvall
SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
Samordnare för Svenska fenologinätverket
ola.langvall@slu.se
0472-26 31 80