Kalendrar

Kollar

Försök

Fågelkalendern – vanliga frågor och svar

Här följer en lista med vanliga frågor och svar. Hör gärna av dig till fagelkalendern@naturenskalender.se om du undrar något annat eller har synpunkter på innehållet på denna sida.

Övergripande frågor

– Hur går Fågelkalendern till?
Visa svar ...»
– Hur blir jag fenologiväktare för Fågelkalendern?
Visa svar ...»

Frågor om att vara bortrest, sjuk etc.

– Vad gör jag om jag är bortrest några veckor, flyttar eller sjuk, eller om jag brukar bo på två olika platser under året?
Visa svar ...»

Frågor om observationsplatsen

– Går det att ha en observationsplats i t.ex. trädgården där man under vintern/våren matar fåglar?
Visa svar ...»
– Vad gör man om observationspunkten förändras till exempel på grund av skogsavverkning eller något annat som kan påverka vilka arter eller hur många arter man ser?
Visa svar ...»

Frågor om artlistan, artkunskap, olika läten och att känna igen fågelarter

– Hur ska jag tänka när jag bestämmer min artlista? Måste jag kunna både sång, andra läten och utseende för att ha med en art i min lista?
Visa svar ...»
– Jag saknar en del arter som jag vill rapportera, men som inte finns med på den prioriterade listan. Ska jag inte rapportera dem då?
Visa svar ...»
– Vad är det för skillnad på en fågelarts olika läten; till exempel kontaktläte, varningsläte och sång, och vad vill ni att jag ska notera under ’sång/spel’?
Visa svar ...»

Frågor om 5-minutersmetoden och tidsbrist

– Varför ska man bara rapportera under 5 minuter? Jag känner att jag ibland missar de arter som faktiskt finns i området, eftersom jag inte får med alla arter under en 5 minutersperiod.
Visa svar ...»
– Hur ska jag hinna med att skriva ner alla arter, det blir stressigt under en 5-minutersperiod att både skriva, lyssna och titta?
Visa svar ...»

Frågor om tidpunkt för observationer och observationssäsongen

– Hur bestämmer jag när jag ska börja en 5-minutersobservation?
Visa svar ...»
– Vissa av de arter som finns med på listan är mer sannolika att observera i skymning än under den förslagna observationsperioden på morgonen, hur ska jag göra om jag vill observera till exempel morkullans spel? Visa svar ...»

– När häckar olika arter, när kan ungarna förväntas lämna boet?
Visa svar ...»

Frågor om att räkna individer

– Hur ska jag räkna in de olika individerna av en art i de två kolumnerna ’Sång/Spel’ respektive ’Övriga obsar’?
Visa svar ...»
– Hur ska jag avgöra hur många individer av en art det är, när de är flera och de flyger runt, försvinner i buskar eller om det sjunger från olika håll, och det är svårt att hålla koll på antalet?
Visa svar ...»
– Hur ska jag göra när jag bara hör till exempel en gåsflock, utan att se den, hur många individer ska jag rapportera?
Visa svar ...»

Frågor om inrapportering av observationerna och mobilappen

– Hur ska jag rapportera mina observationer?
Visa svar ...»

BirdLife Sverige är en av organisationerna bakom Fågelkalendern. Du kan läsa mer om föreningen och är varmt välkommen som medlem.

Ola Langvall
SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
Koordinator för Svenska fenologinätverket
info@naturenskalender.se

Bli fenologiväktare

Att vara fenologiväktare för Fågelkalendern innebär att du gör dina observationer på samma sätt som andra fenologiväktare. Då får dina observationer ett större värde.

Skicka in kontaktuppgifter om du är intresserad av att bli fenologiväktare för Fågelkalendern.

Svenska fenologinätverket

Fågelkalendern är en del av Naturens kalender och Svenska fenologinätverket. Sveriges lantbruksuniversitet är huvudman.