Välkommen till Höstförsöket!

Till hösten kör vi igång Höstförsöket 2020!

Vill du och dina elever delta i riktig forskning? Vi har genomfört Höstförsöket sedan 2013, med några få års undantag. Genom att delta i detta massexperiment skapar ni enastående forskningsdata som redan väckt nyfikenhet bland forskningskollegor och lett till vetenskapliga publikationer.

Nu bjuder vi in till ett nytt samarbete mellan skola och forskning med utgångspunkt i naturens kalender. Höstförsöket är en del av Svenska fenologinätverkets satsning på "Naturens kalender i skolan".

Höstförsöket 2020 – hur går det till?

Er uppgift är att göra direkta observationer av när höstlöven dyker upp på de lövtträd ni följer. Oavsett vilka lövträd ni har tillgång till kan ni delta i Höstförsöket. Den övergripande frågan vi studerar är: "Hur vet träden när det är höst?". Att förstå vad som styr den biologiska hösten är i högsta grad relevant med tanke på den pågående klimatförändringen

Elever i alla åldrar

Elever i alla åldrar i hela Sverige är välkomna att delta. Det är lärarens uppgift att se till att uppgiften genomförs korrekt. Deltagarna väljer själva vilka lövträd de följer, men vi kommer att rekommendera er som var med i tidigare massexperiment att även följa samma träd som då om det är möjligt.

Praktisk information och lärarhandledningar publiceras här under sommaren. Vi skickar även ut dem via mail till anmälda klasser i början av september.

Rapportera in era observationer

När ni gjort era observationer går ni till rapporteringssidan, loggar in med de inloggningsuppgifter ni fått efter anmälan, och rapporterar in under 'Mina observationer'. Sista datainrapporteringsdag är i mitten av november.

Hör av dig om du har några frågor!

Du når oss snabbast via e-post, men vi finns också på Facebook, i gruppen Naturens kalender i skolan.

Ola Langvall
SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
Svenska fenologinätverket
hostforsoket@naturenskalender.se
0472-263180

Anmälan stängd

Vi tar inte emot några anmälningar ännu. Återkom i juni, så ska anmälningssidan vara öppen igen.

Instruktioner etc. (ännu är instruktionerna tillrättalagda för 2018, men kommer att uppdateras innan sommaren)

Tidsramar

Syfte och bakgrund

Observationsblankett

Instruktioner till höstlövsobservationer

Instruktioner till fotografering av höstlövsträd

Lektionstips och andra resurser