Tussilagons blomningsstart 2019

Ladda hem din egen karta!

Bikalendern

Om klimatförändringens effekter för biodling

Det förändrade klimatet ändrar förutsättningarna för biodlingen. Blomningskalendern påverkas och därmed samspelet mellan bina och växterna. I ett nytt samarbetsprojekt mellan Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) och Svenska fenologinätverket kan DU bidra till att vi får fram ny kunskap om vad den förändrade växtsäsongen betyder för bisamhällets tillväxt, hälsa, honungsproduktion och pollinering.

Vi behöver din hjälp!

Projekt Bikalendern är ett medborgarforskningsprojekt. Det betyder att forskningsdata kommer att samlas in av frivilliga biodlare i samverkan med forskare. Eftersom vi vill att projektet ska omfatta hela landet kan inte forskarna samla in data själva. Din hjälp behövs! Välkommen att anmäla dig till Bikalendern!

Som deltagare ska du efter bästa förmåga göra observationer av när dragväxter blommar och när bina drar. Utöver detta vill vi att du gör några observationer av bisamhällets tillväxt och status, samt lövsprickning och höstlöv hos några träd.

Följ den gemensamma instruktionen!

I projekt Bikalendern vill vi samla in observationer om honungsbins och humlors vårfenologi, om dragväxters blomningsperiod, datum för några lövträds lövsprickning och höstlöv, samt tillväxt och status i en utvald bikupa. Fullständiga instruktioner till Bikalendern kan laddas ner via denna länk (pdf).

Hur påverkas biodlingen?

Vädret varierar ju ofta mycket mellan åren. Vädervariationerna påverkar blommornas blomningsperiod och bisamhällets tillväxt, men vi vet inte hur sambanden ser ut. Vi vet inte heller hur det varierande vädret påverkar bisamhällets produktion och livskraft. Dessa grundläggande frågor är utgångspunkten för projektet och svaren kommer att hjälpa oss både med att planera skötseln av bigården på ett effektivare sätt och att anpassa oss till klimatförändringens effekter.

Prognoser och ny kunskap

Tack vare Svenska fenologinätverkets historiska data (om honungsbin och vårväxter) och data från SMHI kommer projektet att kunna utveckla bikalender-prognoser som visar hur våren utvecklas varje vår. De data som rapporteras in i detta projekt kommer att fungera både som kontroll av dessa bikalender-prognoser och som underlag för att se hur bikalendern förändrats under de senaste hundra åren. Vi uppmuntrar projektdeltagarna att rapportera in sina observationer så snabbt som möjligt för att vi ska kunna visa kartor om hur dagsläget är vid landets bigårdar, kartor som kan bli till stöd för alla biodlare.

Kontakta oss

Maila oss om om du har frågor (info@naturenskalender.se).
SBR:s styrelse genom
Monica Selling, 073-8458515

Ola Langvall
SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
Svenska fenologinätverket
info@naturenskalender.se
0472-263180


Med stöd från

Anmälan

Bikalenderprojektet har nu avslutats, varför det inte går att anmäla sig till detta längre.