Visa rapporter

Här kan du titta på data som har rapporterats in till naturenskalender.se. Till vänster finns några snabbval såväl till nutida som till historiska data. De historiska uppgifterna är medelvärden för observationer som gjordes mellan 1873-1926.

Till höger kan du själv välja vilka arter, faser och perioder du vill titta på. Du kan välja flera kombinationer och visa dem samtidigt på kartan.

Välj vad som visas i kartan
  från:
  till:
   
  Fenologisk fas:
  - Lövsprickning
   - Barrträds skottskjutning
    - Blomning
     - Mogna frukter/bär
      - Fröspridning
       - Höstlövsfärger
        - Lövfällning
         -  Bin och humlor
           
          Bikupans utveckling:
          -  Yngelklot
           -  Honungsproduktion
            -  Skattlåda tillagd
              
             Bikupans status:
             -  Levandestatus
              -  Stödutfodring
               -  Varroa-kvalster