Tussilagons blomningsstart 2020

Ladda hem din egen karta!

Bikalendern

Om klimatförändringens effekter för biodling

Det förändrade klimatet ändrar förutsättningarna för biodlingen. Blomningskalendern påverkas och därmed samspelet mellan bina och växterna. Ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) och Svenska fenologinätverket arbetade för att få fram ny kunskap om vad den förändrade växtsäsongen betyder för bisamhällets tillväxt, hälsa, honungsproduktion och pollinering.

Projekt Bikalendern är var medborgarforskningsprojekt. Det betyder att forskningsdata samlades in av frivilliga biodlare i samverkan med forskare. Eftersom vi ville att projektet skulle omfatta hela landet kunde inte forskarna samla in data själva.

Deltagarna gorde observationer av när dragväxter blommar och när bina drar. Utöver detta gjordes också några observationer av bisamhällets tillväxt och status, samt lövsprickning och höstlöv hos några träd.

Hur påverkas biodlingen?

Vädret varierar ju ofta mycket mellan åren. Vädervariationerna påverkar blommornas blomningsperiod och bisamhällets tillväxt, men vi vet inte hur sambanden ser ut. Vi vet inte heller hur det varierande vädret påverkar bisamhällets produktion och livskraft. Dessa grundläggande frågor var utgångspunkten för projektet och svaren kan hjälpa oss både med att planera skötseln av bigården på ett effektivare sätt och att anpassa oss till klimatförändringens effekter.

Prognoser och ny kunskap

Tack vare Svenska fenologinätverkets historiska data (om honungsbin och vårväxter) och data från SMHI kommer projektet att kunna utveckla bikalender-prognoser som visar hur våren utvecklas varje vår. De data som rapporteras in i detta projekt kommer att fungera både som kontroll av dessa bikalender-prognoser och som underlag för att se hur bikalendern förändrats under de senaste hundra åren.

Kontakta oss

Maila oss om om du har frågor (info@naturenskalender.se).
SBR:s styrelse genom
Monica Selling, 073-8458515

Ola Langvall
SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
Svenska fenologinätverket
info@naturenskalender.se
0472-263180

Anmälan

Bikalenderprojektet har nu avslutats, varför det inte går att anmäla sig till detta längre.