Artspecifika fenologiinstruktioner

Klicka på länkarna nedan för att se manualerna här, klicka på respektive rubrik för att visa manualen i PDF-format.

1. Alm - Ulmus glabra
3. Asp - Populus tremula
6. Blåsippa - Hepatica nobilis
12. Gråal - Alnus incana
13. Gråbo - Artemisia vulgaris
17. Hassel - Corylus avellana
21. Hägg - Prunus padus
23. Klibbal - Alnus glutinosa
42. Sälg - Salix caprea
46. Tussilago - Tussilago farfara
47. Vitsippa - Anemone nemorosa
48. Vårtbjörk - Betula pendula

1. Alm - Ulmus glabra

sida 1 sida 2 sida 3

<Tillbaka

3. Asp - Populus tremula

sida 1 sida 2 sida 3 sida 4

<Tillbaka

6. Blåsippa - Hepatica nobilis

sida 1 sida 2

<Tillbaka

12. Gråal - Alnus incana

sida 1 sida 2 sida 3 sida 4

<Tillbaka

13. Gråbo - Artemisia vulgaris

sida 1 sida 2

<Tillbaka

17. Hassel - Corylus avellana

sida 1 sida 2 sida 3 sida 4

<Tillbaka

21. Hägg - Prunus padus

sida 1 sida 2 sida 3 sida 4 sida 5

<Tillbaka

23. Klibbal - Alnus glutinosa

sida 1 sida 2 sida 3 sida 4

<Tillbaka

42. Sälg - Salix caprea

sida 1 sida 2 sida 3 sida 4

<Tillbaka

46. Tussilago - Tussilago farfara

sida 1 sida 2 sida 3

<Tillbaka

47. Vitsippa - Anemone nemorosa

sida 1 sida 2

<Tillbaka

48. Vårtbjörk - Betula pendula

sida 1 sida 2 sida 3 sida 4

<Tillbaka